Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thông tin thành viên

Đã xác thực
Họ và tên Trường THCS Nam Hồng
Giới tính Nam
Email c2namhong-da@hanoiedu.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Địa chỉ: Xã Nam Hồng – Huyện Đông Anh - Hà Nội Điện thoại: 04.38832097
Xác thực bởi Địa chỉ: Xã Nam Hồng – Huyện Đông Anh - Hà Nội Điện thoại: 04.38832097
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 20
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Top