Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Công văn

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Giáo viên trường THCS Nam Hồng

1.     Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

danh_sach_gn_nam_hong_1_500danh_sach_gn_nam_hong_2_5002016-05-20_090107_500_01

 

2. Tổng hợp

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 48

+ Tổng số giáo viên trong nhà trường: 38

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học:     32  giáo viên.  Chiếm 84.3 %

Tốt nghiệp Cao Đẳng:  6  giáo viên.    Chiếm  15.7  .%

Tốt nghiệp TCCN:       0  giáo viên.     Chiếm 0 %

14:30 05/07/2016
821
Chưa ai thích bài này
Top